Daglig Leder:

Gunder Lie er utdannet M.Sc innen finans og ledelse fra Copenhagen Business School . Han etablerte G&P Rekruttering AS i 2000 og har siden den tid med stor suksess rekruttert personer på forskjellig nivå i ulike bransjer.

Han har bred toppledererfaring i inn og utland fra internasjonalt anerkjente bedrifter innen handel, industri og servicenæring. Blant annet fra Tybring Gjedde, Protan/Protan Biopolymer,Viking Trelleborg og SAS. Se mer på hans LinkedIn profil.

Vi har 30 års toppleder- og rådgivningserfaring fra industri, handel og servicenæringen, og har erfart de feller/utfordringer som virksomhetene opplever i en rekrutteringsprosess. Vår tunge teoretiske og praktiske erfaring gjør at vi enkelt setter oss inn i bedriftens problemstillinger. Vi sitter med svært god lokalkunnskap om næringslivet i de områder vi betjener. Vår kontinuerlige markedsovervåkning sikrer tilgang til de mest aktuelle kandidater. Vår innarbeidede systematikk for ansettelser gjør at vi kan bidra til et riktig valg av person mer effektivt enn det som er vanlig i bedriftene. Vi ser i svært mange tilfeller at den enkelte beslutningstaker i bedriften er mer tjent med å bruke sin tid på kjernevirksomheten enn hele ansettelsesprosessen. Vi legger også stor vekt på tett oppfølging av bedrift og kandidat både under og etter rekrutteringsprosessen.

Ønskes det hjelp og gode tips innen organisasjonsutvikling i forbindelse med for eksempel lederutvikling, kartlegging og forståelse av teamsammensetting i din bedrift, teambuilding/kick off, salg, coaching eller personlig utvikling, kan vi anbefale vår nære samarbeidspartner Ennea