Vi utarbeider en analyse av virksomheten, de nærmeste medarbeideres kompetanse og den gjeldende stilling, ut fra dette settes det opp en kravspesifikasjon.

Vi blir så enig om hvilke kanaler som skal anvendes i annonseringssammenheng.

Vi håndterer deretter hele prosessen; Svarer på henvendelser, går i gjennom søknader, bekrefter søknader, tar en første intervjurunde, deretter et utvalg kandidater som kommer til runde nr 2. Vi vil parallelt søke tilgjengelige kandidater i markedet. I runde 2, kjører vi tester og analyser, kvalitetssikrer attester og vitnesbyrd. Mot slutten av prosessen legges det stor vekt på referansesamtaler.

Kunden avgjør selv hvor mye og når den ønsker å være involvert i prosessen før den endelige utvelgelsen skal gjennomføres.

Vi legger stor vekt på en tett dialog med aktuelle kandidater under utvelgelsesprosessen samt oppfølging av den ansatte det første året i ny stilling.