Selskaper som gjennomfører nedbemanning(er) av en eller flere personer kan få assistanse via vårt Outplacement-konsept.

Her hjelper vi de berørte med motivasjonen, ser på hvilke muligheter de har for videre karriere, gjennomgår en ansettelsesprosess, assisterer med utarbeidelse av CV og søknad samt gir tips og råd når de skal velge en ny arbeidsgiver.