Stadig flere bedrifter/eiere legger vekt på å ha et kompetent styre som skal være med å utvikle bedriftens fremtid. Vi har lang erfaring med styrearbeid både i små og store bedrifter, nasjonale og internasjonale, børsnoterte eller ikke.

Prosessen omkring rekruttering av styremedlemmer starter på samme måte som for en vanlig rekruttering, med en grundig gjennomgang av virksomheten, ledelsen og nåværende styre. Hvilke utfordringer står bedriften foran, hvilke kompetanseområder savnes i nåværende styre, hvilke krav settes til tidsforbruk osv. Ut fra dette utarbeides det en kravspesifikasjon til kandidaten(e).