Vi tilbyr også en tjeneste som vi kaller ”sluttvurdering”. Her har kanskje kunden selv et par kandidater som ønskes vurdert profesjonelt i forhold til en stilling.

Vi sørger for å ha satt oss godt inn i stillingen/organisasjonen og gjennomfører deretter et dybdeintervju med tester og analyser. Vi kan evt også ta kvalitetssikringen av attester/vitnesbyrd og gjennomføre referansesamtaler.