CFO, Miljø Norge AS

Vil du bli CFO i Norges mest spennende selskap innen sirkulærøkonomien?

Miljø Norge er et industriselskap med en målsetning om å øke gjenbruk av en rekke produkter i markedet. Vi utvikler sirkulære forretningsmodeller, der gjenbruk og ombruk av avfall bidrar til å utnytte samfunnets ressurser på en best miljømessig og økonomisk måte. I løpet av kort tid har Miljø Norge etablert seg som en av Norges store spillere innen sirkulærøkonomien.

Vårt første sirkulære produkt er brannslukningsapparat, fra å være en avfallsfraksjon til å bli en verdifull ressurs. Vi har utviklet en automatisert produksjonslinje som utfører service på slukkere, som bidrar til å redusere uttak av nye jomfruelige ressurser og klimaavtrykk. 

Miljø Norge AS ble etablert i 2021, holder til på Lierstranda, gått fra 1 til 20 ansatte og sikret opp og nedstrømsavtaler med veletablerte aktører. Selskapet er videre på vei inn i Sverige i 2023, og har ekspansjonsplaner i Europa i løpet av få år.

Vi søker etter en kommersiell CFO til selskapets videre utvikling, etter at vår nåværende CFO har fått nye utfordringer utenfor selskapet. Stillingen er en unik mulighet hvis du motiveres av å være med å bygge et selskap, tenke kreativt, utforske muligheter og skape bærekraftige arbeidsplasser. Vi ønsker deg med høy grad av fleksibilitet og for deg er ingen oppgave for stor eller for liten. Stillingen er lokalisert på selskapets hovedkontor i Lier utenfor Drammen.

Hovedansvar:

 • Lede selskapets økonomifunksjon
 • Selskapets løpende finansielle prognoser og 3-årsplaner
 • Likviditetsstyring, herunder arbeidskapital og langsiktig finansieringsplan
 • Månedlig oppfølging av KPIer og ledelsesrapportering. Sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret og eiere.
 • Tett dialog med eksisterende og potensielt nye investorer
 • Utarbeide investeringsanalyser
 • Oppfølging av selskapets eksterne regnskapsføring, samt kontakt med revisor
 • Delta aktivt i strategiske diskusjoner i ledergruppen og forme selskapets strategi, nasjonalt og internasjonalt
 • Være styresekretær og CEOs høyrehånd i styremøter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, mastergrad eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring fra liknende stilling, gjerne fra internasjonal virksomhet
 • Erfaring fra forretningsutvikling, investorkontakt og finansiering vil bli positivt vektlagt
 • Flytende skriftlig og muntlig i norsk og engelsk
 • Du har betydelig arbeidskapasitet og vet hva som kreves i hurtigvoksende selskaper

Vi tilbyr:

 • En svært sentral stilling i Norges mest fremoverlente selskap og en mulighet til å påvirke selskapets utvikling, nasjonalt og internasjonalt
 • Lyse og delikate kontorer, der bærekraft har spilt en sentral rolle i utforming
 • Et arbeidsmiljø preget av pågangsmot, gründerånd og humor
 • Et høykompetent styre med noen av landets skarpeste personer
 • Konkurransemessige betingelser og deltakelse i ledelsens incentivprogram

Våre verdier: Ærlig, uredd, nyskapende og gøy
Vår visjon: “Vi redder liv og miljø”

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med CEO Nils W. Aulie, tlf 901 81 555 eller vår rådgiver Gunder Lie i G&P Rekruttering AS, tlf 959 00 508.

Søknad med CV sendes snarest til  gpr@gp-rekruttering.no