Ditt privatliv er viktig for oss. Her kan du se hvordan vi behandler personopplysninger.
Vi anvender ikke cookies for å dele persondata med trediepart.

Informasjon vi lagrer:
Vi samler inn personopplysninger via ulike kilder, det vil være via jobbsøknader og rekrutteringsprosesser, sosiale medier og pr mail og telefon.

Vi kan lagre følgende opplysninger:

  • Kontaktopplysninger (Navn, adresse, tlf og mail)
  • Alder
  • Utdannelse
  • Arbeidserfaring
  • Annen informasjon som du oppgir i søknad, CV eller samtale.

Bruk av informasjon som vi lagrer:
All informasjon vi lagrer har som formål å rekruttere deg til en stilling hos en av våre kunder.
Personer som søker en stilling eller er i en prosess i forhold til en stilling via G&P Rekruttering AS vil ligge i våre registre inntil rekrutteringsprosessen er avsluttet. Personer som ikke ansettes i stillingen vil deretter bli slettet eller må fylle ut og sende inn et skjema om ønske om å ligge i cv-base med formål om fremtidige jobbmuligheter.

Personer som fra tidligere er registrert i CV-base, ligger der med formål om et målrettet søk for fremtidige jobbmuligheter. Personen kan når som helst slette seg fra basen ved å sende en mail til G&P Rekruttering AS.

Personopplysninger, herunder CV med mer, vil ikke bli gitt videre med formål om ansettelse i en virksomhet uten en aksept fra personen selv.

Personer som har blitt ansatt via G&P Rekruttering AS arkiveres med formål om fremtidige spørsmål fra oppdragsgiver eller kandidat.

Dine rettigheter:
Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de nevnte formål.

Ønsker du å slette eller endre/fjerne noen av dine personopplysninger så sender du oss en mail om dette.

Sikkerhet:
Vi vil beskytte personlig informasjon ved å bruke rimelige sikkerhetssikringer mot tap eller tyveri, samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller endring.