Ønsker du nye utfordringer, så send oss din CV samt kanskje også noen ord om hva du kan tenke deg. Stillinger som rekrutteres via «search» vil normalt ikke annonseres.
CV kan sendes til gpr@gp-rekruttering.no.

Hos oss slipper du å bruke en time på å legge inn din CV i et innfløkt registreringssystem, men kan i stedet sende over din egen CV i et Word eller PDF- format.

Personer som ønsker seg styreroller ber vi gjøre tilsvarende, send din CV til gpr@gp-rekruttering.no, samt legg ved noen ord om hva du kunne ønske deg.