Vi tilbyr følgende tjenester

Vi tilbyr tradisjonell utvelgelse til faste stillinger via Search eller Annonsert rekruttering.

Ønskes det en Sluttvurdering/vurdering av personer/kandidater eventuelt en gruppe eller en avdeling, så står vi gjerne til tjeneste med det. Vi benytter oss av verktøyene 16PF5 og 360Indicator™.

Vi har selv svært lang og variert erfaring som Styremedlemmer og nytteggjør oss den når vi jobber med Rekruttering av Styremedlemmer til ulike bransjer. En Styreevaluering kan evt. også utarbeides som en del av prosessen.

Selskaper som gjennomfører nedbemanninger kan få assistanse via Outplacement.

Ønskes det hjelp og gode tips innen organisasjonsutvikling i forbindelse med for eksempel lederutvikling, teambuilding, salg, coaching eller personlig utvikling, kan vi anbefale vår nære samarbeidspartner Ennea.

Annonsert rekruttering

Vi utarbeider en analyse av virksomheten, de nærmeste medarbeideres kompetanse og den gjeldende stilling, ut fra dette settes det opp en kravspesifikasjon. Vi blir så enig om hvilke kanaler som skal anvendes i annonseringssammenheng.

Search

Det kan være flere grunner til å velge en ”Search-prosess”. De beste kandidatene er ofte ikke i en søkeprosess og må derfor bli gjort oppmerksom på stillingen og kanskje også få et lite ”puff i siden” for å bli interessert.

Sluttvurdering

Her har kanskje kunden selv et par kandidater som ønskes vurdert profesjonelt i forhold til en stilling. Vi sørger for å ha satt oss godt inn i stillingen/organisasjonen og gjennomfører deretter et dybdeintervju med tester og analyser.

Rekruttering av styremedlemmer

Prosessen omkring rekruttering av styremedlemmer starter på samme måte som for en vanlig rekruttering, med en grundig gjennomgang av virksomheten, ledelsen og nåværende styre.

Outplacement

Her hjelper vi de berørte med motivasjonen, ser på hvilke muligheter de har for videre karriere, gjennomgår en ansettelsesprosess, assisterer med utarbeidelse av CV og søknad samt gir tips og råd når de skal velge en ny arbeidsgiver.