Key Account Manager

Ahlsell Norge AS inngikk høsten 2021 en avtale om å kjøpe selskapet Ducatel AS som ligger i Drammen. Oppkjøpet er en viktig del av Ahlsells satsning tilknyttet infrastruktur, drift og utbygging av fiber i Norge.

Utbyggingen av bredbåndsinfrastruktur i norske virksomheter, offentlige og private, samt fiber til hjemmet er i kontinuerlig utvikling. Denne utviklingen vil sammen med ytterligere digitalisering, og samspillet her, forventes å gi en stor vekst de nærmeste årene. Ducatel har i mange år vært ledende i Norge gjennom sitt komplette sortiment, unike kompetanse, logistikk og tilstedeværelse.  Dette er faktorer som er helt nødvendig for å lykkes og som vi ønsker å utvikle videre.

Som datterselskap i Ahlsell har Ducatel mulighet til å ekspandere sitt konsept og nå enda flere markeder og kunder.  I tillegg får Ducatel tilgang på enda større produktsortiment som i dag selges gjennom Ahlsell, samt enda flere salgs lokasjoner rundt om i Norge og Norden.  Med Ahlsell sin landsdekkende logistikk og distribusjon bør dette gi veldig gode synergier for begge parter og ikke minst være en spennende mulighet overfor våre kunder i alle deler av landet.

Ahlsell Norge AS inngikk høsten 2021 en avtale om å kjøpe selskapet Ducatel AS som ligger i Drammen.

Vil du være med å utvikle et spennende selskap i fiber-bransjen?

Vi søker en person som skal utvikle og ivareta våre kunderelasjoner i Norge. Dette er teknisk salg og du bør ha kjennskap til fiber eller kabel. Kanskje har du tidligere jobbet rent teknisk, men har teft for salg og et ønske om å utvikle selgeren i deg, eller så har du kanskje en salgsrolle allerede i dag.

I korte trekk innebærer rollen din å bli en av våre nøkkelpersoner for vår videre utvikling og vekst. Du skaper relasjoner til og følger opp eksisterende kunder samtidig som du bygger nye kunderelasjoner. Du kommer til å drive salgsprosesser, markedsinnsikt, aktive søk etter aktuelle kunder, gi tilbud, følge opp og sluttføre salget.

Med rollen kan vi tilby deg:

  • Jobbe med de beste kundene i markedet
  • Være med på reisen med Ahlsell-konsernet og erfare hvilke muligheter det gir oss
  • Bidra til at Ducatel når sine forretningsmål
  • Være en del av et selskap som er kjent for en særdeles god service, leveranse-pålitelighet og komplett sortiment

Hvem er så du?
Vi ser etter deg som er nysgjerrig og god på relasjoner, og samtidig søker å forstå kundenes behov. Du er en sulten selger som har god forretningsforståelse, og evner å skape verdi og muligheter for kundene. Vi trenger deg som stiller høye forventninger til deg selv og oss andre når det kommer til kvalitet og leveranse.  Vi håper du vil tilføre teamet struktur, innsikt og engasjement som bidrar til at vi når målene vi har satt oss. Du må være selvstendig, men samtidig fungere godt i et salgsteam som alle ønsker å dra i samme retning. Din privatsituasjon gir deg mulighet for noe reisevirksomhet, og du må kommunisere flytende på norsk både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

  • En spennende stilling i en bransje i kontinuerlig utvikling
  • Lyse og delikate kontorer
  • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
  • Konkurransemessige betingelser

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver Gunder Lie i G&P Rekruttering AS, tlf 959 00 508.

Søknad med CV sendes til  gpr@gp-rekruttering.no Snarest.

Vi innkaller fortløpende aktuelle kandidater, så vi oppfordrer deg til å søke på stillingen så snart du er motivert.